Customized Productie
CUSTOMIZED PRODUCTIE
overzicht

WIKKELEN VAN DE STATOREN

Iedere stator van de Melotte onderwatermotoren is in Maastricht, met behulp van semiautomatische intrekapparatuur, voorzien van de wikkelspoelen. Na het afwerken daarvan, alsook vervolgens het solderen van de motoruitlopers, wordt deze wikkeling volgens de NEN1010 norm onderworpen aan diverse testen waaronder een test met hoogspanning. Eerst na het met goed gevolg doorstaan van die testen worden deze statoren vrijgegeven voor het vervolg van het fabricageproces.

SOLDEREN VAN DE ROTOREN

De rotoren van de Melotte onderwatermotoren worden gemaakt met koperen rotorstaven (in plaats van Aluminium) voor het verkrijgen van maximale motorrendementen. De vrijgekomen warmte bij het solderen van deze rotorstaven aan de koperen kortsluitringen wordt benut om de RVS aseinden in te krimpen in de middenas van deze rotoren. Deze productiemethodiek maakt het mogelijk om voor elke toepassing vrij eenvoudig de juiste materiaalkeuze, afgestemd op uw lokale waterkwaliteit, voor de rotorastop te voorzien.

CNC DRAAIBANKEN

Voor onder meer het bewerken van de gietdelen van de onderwaterpompen en -motoren alsook die van de injectiekleppen e.d. heeft Melotte diverse CNC-bewerkingsmachines in huis. Deze worden ook ingezet voor de efficiënte productie van de vele kleindelen van de genoemde producten alsook voor de bewerkingen van de rotoren. Door deze bewerkingen in eigen huis uit te voeren beschikt Melotte over de nodige flexibiliteit in de productieprocessen om u maximaal van dienst te zijn, alsook is de kwaliteit ervan geborgd.

LASSEN VAN DE STATORS

T.b.v. het met RVS omhullen van de in huis gewikkelde statoren heeft Melotte Pumptechnology, zowel voor het lassen van de statormantel aan de statorflenzen alsook voor het vervaardigen van de statorbinnenbus, moderne automatische lasapparatuur in huis. Dit garandeert niet alleen een efficiënte productie maar waarborgt ook een hoog kwaliteitsniveau van de lassen. Niettemin wordt iedere stator na het lasproces nog onderworpen aan een dichtheidstest voor een 100% waarborg.