Toepassingen
TOEPASSINGEN
overzicht

WARMTE KOUDE OPSLAG (WKO - KWO)

Melotte levert al sedert de prille start (begin jaren 90) van de 1e warmte- koude opslag (wko) projecten in Nederland en België de onderwaterpompen daartoe.

WKO systemen helpen de CO2 uitstoot te verlagen en maken ons minder afhankelijk van olie- en gasproducenten. Vanaf 2001 worden deze veelal gecomplementeerd met de MPT-injectiekleppen welke eveneens door Melotte ontworpen en in huis geproduceerd worden te Maastricht. Een kwo systeem bestaat in de regel uit een samenstel van 2 bronnen met daarin elk een Melotte onderwaterpomp, bij voorkeur gecomplementeerd met MPT-injectiekleppen om de druk in het hele leidingtraject betrouwbaar te handhaven. Gedurende het ene seizoen (b.v. in de winter) wordt het water vanuit de “warme” bron onttrokken en door de bovengrondse appendages inclusief een TSA (Tegen Stroom Apparaat) heen gepompt; vervolgens wordt het vanuit het gebouwzijdige circuit in de TSA afgekoelde water, wederom geïnjecteerd in de andere “koude” bron en aldaar opgeslagen. De hierbij vrijgekomen warmte wordt veelal middels een extra warmtepomp opgewaardeerd en benut om het betreffende gebouw te verwarmen. Tijdens het zomerseizoen wordt dan dit koudere water vanuit de “koude” bron opgepompt en door hetzelfde circuit terug naar de “warme” bron geleid en opgeslagen, waarbij dat water dan vanuit het secundaire circuit in de TSA opgewarmd wordt. Hiermede wordt dat gebouw dan van de gewenste koeling voorzien. Meer en meer worden de Melotte onderwaterpompen momenteel gecomplementeerd met de MPT-injectiekleppen geëxporteerd naar andere landen en continenten.

DRINKWATERBEREIDING

Melotte is de leverancier van onder- waterpompen voor drinkwaterbedrijven in haar marktgebieden. Dit is zeker een gevolg van de hoge rendementen van de Melotte (SUMO) bronpompen gecombineerd met de ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Door het hoge aantal draaiuren bij waterleidingmaatschappijen worden door toepassing van Melotte onderwaterpompen de laagste exploitatiekosten gerealiseerd. Melotte Pumptechnology is nog een van de weinige pompproducenten in de wereld welke de bronpompen precies op maat produceert voor het door u gewenste bedrijfspunt. Energieoptimalisatie is daarvan een direct gevolg.

SPRINKLER INSTALLATIES

Melotte levert al vele decennia Melotte onderwaterpompen t.b.v. brandblus- en/of sprinklerprojecten. De betrouwbaarheid van de Melotte producten is hier ongetwijfeld debet aan.

Het gebruik van Melotte onderwaterpompen in deze projecten voorkomt het gebruik van duurzaam gewonnen drinkwater. Dergelijke installaties hebben verder het voordeel dat deze grotendeels onder maaiveld gerealiseerd kunnen worden en weinig ruimte in beslag nemen.

INDUSTRIE- / PROCESWATER

Vele industriële producenten, welke gebruik maken van grondwater, vertrouwen op Melotte onderwaterpompen. Of het nu proces- en of koelwater betreft, ook zij zijn overtuigd van de energetische voordelen van Melotte bronpompen in combinatie met de betrouwbaarheid ervan. Oplossingsgericht meedenken door de Melotte medewerkers heeft menig onderneming geholpen in de verwezenlijking van hun bedrijfsprocessen bij het toepassen van grondwater. Veelal worden de Melotte bronpompen ook succesvol horizontaal toegepast in boostermantels in bijvoorbeeld koelcircuits.

ON- / OFFSHORE

Vele industriële producenten, welke gebruik maken van grondwater, vertrouwen op Melotte onderwaterpompen. Of het nu proces- en of koelwater betreft, ook zij zijn overtuigd van de energetische voordelen van Melotte bronpompen in combinatie met de betrouwbaarheid ervan. Oplossingsgericht meedenken door de Melotte medewerkers heeft menig onderneming geholpen in de verwezenlijking van hun bedrijfsprocessen bij het toepassen van grondwater. Veelal worden de Melotte bronpompen ook succesvol horizontaal toegepast in boostermantels in bijvoorbeeld koelcircuits.

BEREGENING

Vele industriële producenten, welke gebruik maken van grondwater, vertrouwen op Melotte onderwaterpompen. Of het nu proces- en of koelwater betreft, ook zij zijn overtuigd van de energetische voordelen van Melotte bronpompen in combinatie met de betrouwbaarheid ervan. Oplossingsgericht meedenken door de Melotte medewerkers heeft menig onderneming geholpen in de verwezenlijking van hun bedrijfsprocessen bij het toepassen van grondwater. Veelal worden de Melotte bronpompen ook succesvol horizontaal toegepast in boostermantels in bijvoorbeeld koelcircuits.

DRAINAGE / BEMALING

Met Melotte onderwaterpompen zijn veel landschappelijke projecten en gebouwen gerealiseerd alsook is menige tunnel e.d. aangelegd. Middels het in bedrijf nemen van de Melotte bronpomp wordt (tijdelijk) het grondwaterpeil verlaagd om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.